Om ventelisten

Hvilken venteliste vises på BoligØen.dk?
På boligøen.dk viser vi din placering på oprykningsventelisten. Oprykningsventelisten opdeles i følgende rækkefølge:

1. Aktive ansøgere, der bor i boligafdelingen i forvejen, placeret i rækkefølge efter opnoteringsdatoen.

2. Aktive ansøgere, der bor i en af vores andre boligafdelinger, placeret i rækkefølge efter opnoteringsdatoen.

3. Øvrige aktive ansøgere, placeret i rækkefølge efter opnoteringsdatoen.

Der er mange undtagelser ift. modellen. Det bestemmes i lejelovens § 60. F.eks. kan der være fortrinsret for studerende og ansøgere med et gyldigt boliggarantibevis er også anderledes stillet. Også reglerne om fleksibel udlejning kan få betydning for indplaceringen på ventelisten.

Fleksibel udlejning
Boligorganisationerne har indgået flere særlige udlejningsaftaler med Odense Kommune, og Middelfart Kommune (tilflytter-ordningen), der kan betyde, at du kan få fortrinsret til en familiebolig i udvalgte boligafdelinger, hvis du f.eks. er:

  • Selvforsørgende
  • Studerende
  • Tilflytter til Odense Kommune eller Middelfart Kommune - med job indenfor kommunen
  • Bor i en almen studiebolig og har boet i samme bolig i mindst 2 år


Har du opnået en bolig med fortrinsret, vil du før indgåelse af kontrakt blive bedt om dokumentation. Se en mere detaljeret oversigt over de særlige udlejningsregler:

Særlige udlejningsaftaler i Odense Kommune

Udlejningsaftale med Middelfart Kommune (udvalgte Civica og FAB-afdelinger)

Hvorfor ændrer din placering på ventelisten sig?
Din placering på ventelisten er placeringen lige nu. I morgen kan din placering være ændret på grund af, at passive ansøgere med en ældre opnoteringsdato er gjort aktive eller en lejer, som bor i boligafdelingen, har skrevet sig op til en anden bolig i den boligafdeling vedkommende bor i.

Årligt gebyr for at stå på ventelisten?
Ønsker du at stå på ventelisten, skal du betale et årligt ajourføringsgebyr på kr. 100,-.* Stopper du med at betale det årlige gebyr, mister du dit ansøgernummer og skal starte forfra, hvis du senere vil opnoteres igen. Selvom du ikke ønsker en bolig med det samme og gerne vil stå "passiv" på ventelisten, skal du altså betale det årlige ajourføringsgebyr for at beholde ”din plads”.

* Ønsker du ikke at modtage boligtilbud i elektronisk form koster det kr. 500,- årligt.